Sabor Trubača

Sabor trubača i smotra narodnog stvaralaštva Srbije je tradicionalna i prepoznatljiva manifestacija koja se održava od1973. godine. Ova manifestacija održava se na Zlatiboru krajem meseca jula i okuplja orkestre, pevačke grupe i kulturno umetnička društva koja neguju izvorno narodno stvaralaštvo i čuvaju od zaborava folklor i etno kulturu. Gosti manifestacije su i kulturno umetnička društva Srba iz dijaspore koja izvode običajne pesme i igre. Sabor trubača i Smotra narodnog stvaralaštva je jedna od najposećenijih manifestacija na Zlatiboru. Ova manifestacija je i pred takmičenje za Sabor trubača u Guči.

Nova lokacija manifestacije od 2007. godine je prelepo TIĆ POLjE, nadomak centra, podno Spomenika u blizini hotela ,,Zelenkada’’ na putu ka Sirogojnu.